Dawniej

cel_img1.jpg

cel_img1.jpg

cel_img1.jpg

Historia Pałacu Ksawerów sięga 1875 r., kiedy folwark Widzew został zakupiony przez fabrykanta z Pabianic – Rudolfa Kindlera. W tamtym czasie w folwarku znajdował się dwór, destylarnia i zabudowania gospodarcze.

W 1889 r. za sumę 100 tys. rb majątek odkupił od ojca Oskar Kindler. W latach 1897-98 wybudował on na terenie folwarku nowy pałac za ogromną sumę 120 tys. rb. Spis zabudowań dworskich w gminie Widzew sporządzony w 1898 r. oprócz pałacu wymienia także: dom właściciela, dom ogrodnika, dom dla służby, trzy domy dla fornali oraz karczmę. Spisy z kolejnych lat potwierdzają rozwój folwarku i wzrastającą liczbę zabudowań. Autorem projektu Pałacu był prawdopodobnie Ignacy Markiewicz, ówczesny architekt łódzkiego powiatu, autor wielu projektów m. in. pałacu w Łagiewnikach.

Po śmierci Oskara Kindlera w 1918 r. dobra widzewskie odziedziczyły jego córki: Helena Herse, która objęła gospodarstwo rolne wraz z jego administracją oraz Zofia Loth, której przypadły w udziale ogrody i szkółki drzew.

W 1939 r. rozpoczęto rozparcelowywanie części majątku. Proces ten został jednak powstrzymany przez wybuch wojny, podczas której Widzew stał się miejscem stacjonowania Lwowskiego Dywizjonu Myśliwskiego wchodzącego w skład Armii Łódź.

W lutym 1945 r. gospodarstwo i pałac, jako własność poniemiecką przejęło Wojsko Polskie, a następnie Państwowy Fundusz Ziemi. Ostatecznie majątek przekazano do dyspozycji Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Od 1946 r. w pałacu mieściła się Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Liceum Ogrodniczym oraz internatem. Od 1954 roku w pałacu pozostawał już tylko internat żeński. Po nastaniu „nowej rzeczywistości” budynek przejął w roku 1991 Łódzki Bank Rozwoju. Po roku 2000 rezydencja przeszła w ręce firmy z kapitałem holenderskim. Na przełomie 2011 i 2012 roku pałac nabył obecny, prywatny właściciel, który rozpoczął prace rewitalizacyjne zaniedbanego zabytku, nadając mu nową funkcję centrum konferencyjno - bankietowego. W przyszłości planowane jest poszerzenie funkcjonalności obiektu o czterogwiazdkowe piętro hotelowe.